Jungceylon

Maintenance Technician

CAREER

POSITION / PHUKET OFFICE
Maintenance Technician
Job Description:

Qulification:

Requirement

           Male aged 22 or over

           Bachelors Degree in related field 

           Ability of Auto Cad program is a plus 

           Knowledge of using MS word

           Knowledge and ability in project management 

           Experience as a Maintenance Technician at least 3 years

           Able to work in shift

           Creative and good at prioritizing as well as organize 

 คุณสมบัติ

           เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

           วุฒิการศึกษา ป.ตรี

           สามารถทำ Auto Cad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

           สามารถใช้ Program Microsoft ได้เป็นอย่างดี

           มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการงานโครงการ

           มีประสบการณ์ในตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

           สามารถทำงานเป็นกะได้

           มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ , รู้จักวางแผนงาน-มีความคิดเป็นระบบ 


Share:
Jungceylon