Jungceylon

Hachiban Ramen

DINING

Restaurant
Hachiban Ramen

ฮะจิบัง ราเมน (Hachiban Ramen) ร้านราเมนหมายเลข 8

ก่อกำเนิดขึ้นสาขาแรกในปี ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510) บนถนนหลวงสาย 8 เมืองคางะ จังหวัดอิชิกาว่า ประเทศญี่ปุ่น โดย มร. โจจิ โกโต้ เปิดเพียงร้านเล็กๆ รูปแบบเคาท์เตอร์ขายราเมนอยู่เพียงไม่กี่ชนิด


ด้วยรสชาติของน้ำซุปเข้มข้น รสกลมกล่อมเข้ากับเส้นราเมนเหนียวนุ่ม ทำให้ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบกลายเป็นร้านราเมนที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นตามลำดับ มีลูกค้าเข้าคิวรอรับประทานเป็นแถวยาวทุกวัน เคยสร้างสถิติยอดขายสุงสุดถึง 1,300 ชาม

ในช่วงนั้น มร. โจจิ โกโต้  จึงเริ่มขยายสาขาและพัฒนาเมนูให้หลากหลายจนปัจจุบันมีสาขาในประเทศญี่ปุ่นกว่า 100 สาขา


ห้อง 2107/2   ชั้น G , The Garden Zone 


Share:
OTHERS DINING
Jungceylon